Doneren Lokale VVD

Op 21 maart 2018 zullen ook in onze gemeente gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Net als bij vorige verkiezingen is het mogelijk om te doneren aan de VVD-Waalwijk.

Wij zitten inmiddels zo’n zes jaar in het college. U vroeg in 2010 en 2014 aan ons om de leiding te nemen in een moeilijke periode. Die verantwoordelijkheid hebben wij genomen. Nu is het tijd om vooruit te kijken. Wij zijn positief over de toekomst van onze gemeente. Wij willen de opgaande lijn graag doortrekken. Dat kan alleen als wij ook de komende jaren het vertrouwen krijgen om onze prachtige gemeente te leiden. Dank je wel dat je daaraan wilt bijdragen!

Wij zijn wettelijk verplicht giften boven de € 4500 op te nemen in ons financieel jaarverslag. Aan donaties aan de VVD-Waalwijk kan geen enkel recht worden ontleend.

U kunt donaties overmaken naar rekening NL29 ABNA 0630 4975 16 ten name van VVD te Den Haag onder vermelding van “Donatie t.b.v. VVD afdeling Waalwijk”.