Hans van Tuyl

Waalwijk staat weer voor grote uitdagingen. Als raadslid is brede kennis, inzet, ervaring en overtuigingskracht nodig.

 

Professioneel was ik tot eind 2017 actief als fiscaal jurist, belastingadviseur en pensioenfondsbestuurder naast mijn activiteiten als raadslid.  Als vrijwilliger was ik zeven jaar voorzitter van de KBO in Waalwijk en neem nog steeds deel aan de belastingservice voor ouderenbonden.

 

Mijn partner, kinderen en kleinkinderen vormen een goed thuisfront. Ontspanning is er ook met vrienden, een glas wijn, uit eten, theater, fietsen en wandelen.

 

Als fractievoorzitter van de VVD mocht ik van 2008 tot 2014 met anderen sturing geven aan de sterke economische groei  van Waalwijk. Daarbij kon op basis van goede afspraken het voorzieningenniveau op peil gehouden worden zonder grote stijging van gemeentelijke belastingen.

 

Met een open oog en oor voor wat wenselijk is wil ik mij graag opnieuw inzetten voor alle inwoners van Waalwijk. Streven naar een fijne en veilige woonomgeving voor alle doelgroepen staat voorop. Een financieel gezonde gemeente met beperking van de gemeentelijke lasten en regeldruk is uitgangspunt. Dat zorgt ervoor dat meer mensen kunnen blijven deelnemen. Alleen samen maak je een gemeente prettig leefbaar voor alle inwoners.