Emile Knops

Mijn naam is Emile Knops en ik woon, samen met mijn vrouw, zoon en dochter in Sprang-Capelle. Ik werk als projectmanager in de IT-branche.


In mijn vrije tijd speel ik fanatiek squash. Daarnaast ben ik een groot autoliefhebber. Ik bezoek graag beurzen en shows, maar pruts ook zelf graag aan oude auto’s. Lekker je handen vuil maken en wat concreets doen na een dagje vergaderen, e-mailen en bellen. Ook voel ik me zeer betrokken bij de school van mijn kinderen: OBS De Krullevaar. Ik ben voorzitter van de ouderraad en werk in de schooltuin.


Voor de VVD ben ik eerst secretaris en vervolgens penningmeester geweest in het bestuur. Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid vind ik belangrijk. De vrijheid om wat van je leven te maken en zelf te bepalen op welke wijze je dat doet. Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Voor jezelf en je naasten, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid: het gezamenlijk vormgeven aan een samenleving waar individuen elkaar de ruimte gunnen om hun leven naar eigen wens in te vullen, rekening houdend met de anderen. Daarbij hoort naar mijn mening een kleine, efficiënte en kostenbewuste (gemeentelijke) overheid die dienstbaar is aan haar burgers. Graag zet ik me daarvoor in.