Wonen

Een gemeente Waalwijk waar het prima leven is, en waar je goed en betaalbaar kunt wonen Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

Ø  We willen dat er voldoende koopwoningen zijn en dat er kavels zijn voor mensen om een eigen huis te  kunnen bouwen. Voor de koopwoningen ondersteunen we het realiseren van CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), zoals bijvoorbeeld gerealiseerd op Landgoed Driessen. In de komende periode willen we dit ook realiseren op Akkerlanen.

Ø  Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen zoals het Futura-huis en Woongroep Waalwijk.

Ø  Wij willen een gezonde mix tussen (sociale) huurwoningen en koopwoningen in alle woonwijken. Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen.

Ø  Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.

Ø  Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigenwoningbezit (OZB).

Ø  De gemeente maakt samen met de buurgemeenten, zoals Heusden en Loon op  Zand, een woonvisie met als doel dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat we in de regio voldoende woningen hebben voor elke doelgroep.

Ø  Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus bereikbaar, veilig en modern. Zodra een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan worden, dan geeft de gemeente de voorkeur aan het omzetten van dit terrein naar woonbestemming.

Ø  Wij zien toe op een realistische, transparante grondexploitatie.

Ø  Wij zijn tegen gemeentelijke erfpacht.