Natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en duinen, van vogels in de tuin en van koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. We kunnen ons daarom voorstellen dat er bij woningbouwontwikkeling in een groene omgeving, extra aandacht is voor het ‘groene’ aspect van de woningen. Daarnaast willen we ook groene tuinen stimuleren voor een betere waterhuishouding. Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of om met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.