Vervoer

Waar vervoer van A naar B vlot gaat. We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.

Ø  Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. Bij de ontwikkeling van het GOL vinden wij het belangrijk dat ‘snelle’ fietsroutes voor e-bikes e.d. worden meegenomen in de plannen.  Ook het havengebied heeft een snelfietsroute nodig.

Ø  Goed openbaar vervoer is belangrijk. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de belasting. We staan open voor vraag gestuurde,innovatieve en kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkten initiatieven zoals snelbussen en mogelijkheden zoals CARBIKE-pools.

Ø  De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen bekijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.

Ø  Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk, maar kan leiden tot overlast.Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. De gemeente investeert in mogelijkheden om realtime informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn. Er is afstemming overwegwerkzaamheden met de buurgemeenten.

Ø  Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en dynamische reisinformatiezorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de stad in en uit gaat. We willen dat burgers gemakkelijk informatie vinden over wegwerkzaamheden en dat er ook door de gemeente gecommuniceerd wordt wanneer werkzaamheden uitlopen. Op deze wijze worden de inwoners van Waalwijk niet verrast door opgebroken wegen. We vinden dat milieuzones overbodig zijn in een tijd waar auto’s steeds schoner worden en alternatieve oplossingen steeds slimmer zijn.