Eigen initiatief

Steeds meer mensen nemen zelf initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.

Ø  We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente initiatieven ondersteunt om buurthuizen, sporthallen en de bibliotheek in de benen te houden. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de dorpskern in stand te houden, zoals de dorpskranten en initiatieven zoals repair café.