Ondernemen

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De gemeente Waalwijk is één van de logistieke topregio’s in Nederland. Iets waar we trots op mogen zijn en wat we verder willen stimuleren, zodat dit zich verder kan ontwikkelen.

Ø  Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Het realiseren van een aantrekkelijk winkelcentrum heeft zijn uitdagingen, omdat winkelcentrum de Els veel pandeigenaren en ondernemers heeft. De gemeente zal initiatieven vanuit de ondernemers en de pandeigenaren faciliteren.

Ø  Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. We zien dat dit een enorm groeiende sector is en met alle trekpleisters in de omgeving van onze gemeente kunnen wij daar ook van profiteren. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur.Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.

Ø  We schaffen de vergunningen af voor een klein terras. We zien dat het centrum van Waalwijk aantrekkelijk is met gezellige terrasjes en dit zal ook voor onze andere dorpskernen gelden. Er moet nu een vergunning verkregen worden voor alle type terrassen.  

Ø  Ondernemers krijgen de ruimte om zelf seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast.

Ø  We hebben veel waardering voor boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

Ø  We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land- en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.

 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeenteondernemers het beste te doen. Om ondernemers de vrijheid en ruimte te geven om te kunnen groeien willen wij lagere belastingen en minder regels.

 

Ø  Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daarhebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige landelijke winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten, zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.

Ø  Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.

Ø  We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.

Ø  Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen dooreen meldingsplicht of algemene regels. Dus bijvoorbeeld geen (aparte) ventvergunning, uitritvergunning, objectvergunning of reclamevergunning meer. Dat wordt al landelijke wetgeving met de komst van de omgevingswet. Waar mogelijk willen we hier in de gemeente Waalwijk al vervroegd mee aan de slag.

Ø  Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle lokale lasten staan vermeld.