Duurzaamheid

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water, en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.

Ø  Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.

Ø  De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures, niet door subsidie te verstrekken.

Ø  Wij vinden dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven door voorzichtig om te gaan met elektriciteitsverbruik en CO2-uitstoot gedurende haar werkzaamheden binnen de gemeente.

Ø  Wij steunen initiatieven van inwoners en bedrijven om alternatieven te ontwikkelen voor een schone energievoorziening. De gemeente kan dit stimuleren door het samenbrengen van losse ideeën om daarmee synergie te creëren.