Werkgelegenheid

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

Ø  Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeenteopdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

Ø  Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken.Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.

Ø  De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.

Ø  Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te gaan. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg.Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

Ø  Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (waarbij je als werkende minder overhoudt dan als uitkeringsgerechtigde, de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.

Ø  Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. We willen daarom meer handhaving op de uitgave van gemeentegeld. Zowel binnen de Participatiewet,als binnen de Wmo en Jeugdwet (bijvoorbeeld PGB).

Ø  Re-integratie op de arbeidsmarkt dient erop gericht te zijn dat mensen weer aan het werkgaan. Wij stimuleren daarbij iedereen die wil ondernemen om uit een uitkeringssituatie te komen. Ook willen we een startersbeurs, waarmee startende jongeren op de arbeidsmarkt in staat zijn om relevante werkervaring op te doen bij een bedrijf.

Ø  We ondersteunen de opstart van het logistiek transferium waarin werkzoekenden opgeleid worden in werk dat in onze gemeente wordt uitgevoerd. De bedrijven in onze gemeente werken eraan mee om medewerkers van het logistiek transferium over te nemen en zelf een contract aan te bieden. Zo helpen we mensen op weg naar een nieuwe toekomst.