Onderwijs

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.

Ø  De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bijschool. Recente voorbeelden zoals bij OBS Zilverlicht zien wij als mogelijkheden om parkeerproblemen aan te pakken.

Ø  De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering,loverboys en huiselijk geweld.

Ø  Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

Ø  Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan voor later. Daarbij denken wij niet in de laatste plaats aan de chemische bedrijven in onze regio zoals DSM en Stahl; er is ook landelijk een behoefte aan operators en scheikundigen.

Ø  We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school binnen de gemeente je kind gaat. De gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben. De gemeente stimuleert dat deze eerlijk en transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.