Sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten en dat sport voor iedereen toegankelijk is.

Ø  Sportverenigingen,scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches. We ondersteunen initiatieven die dit mogelijk maken, zoals Samen RKC.

Ø  Sport moet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Om hieraan een bijdrage te leveren besteedt de gemeente via een prestatiedoelstelling een substantieel gedeelte van de sportsubsidie hieraan.