Kunst & Cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie. Cultuur in de gemeente Waalwijk is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

Ø  Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, en zich in onze gemeente vestigen, de geschiedenis en cultuur van de gemeente Waalwijk kennen.Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht en carnaval. De lokale geschiedenis met schoenen en leder is er om te koesteren.

Ø  Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschoolkrijgt ieder kind cultuureducatie.

Ø  Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.

Ø  Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.

Ø  Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een (digitaal)evenementenloket.

Ø  Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen waarbij we wél de veiligheid waarborgen, maar het ook niet onnodig ingewikkeld maken om een vergunning te krijgen.