Immigratie

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen. Maar als het veilig is, dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.

Ø  Zolang nieuwkomers in de gemeente Waalwijk zijn,passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.

Ø  We sluiten niemand uit. Er zijn in de gemeente Waalwijk veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

Ø  Voor haatpredikers is er in onze gemeente geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat geestelijken haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium in onze gemeente. 

Ø  Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten vindt er afstemming plaats in de regio tussen buurgemeenten.

Ø  Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.