Dienstverlening gemeente

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

Ø  We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je haar belt, en dat de gemeente er alles aandoet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.

Ø We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kan komen. Een nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.

Ø De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.

Ø Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB- (Wet Openbaarheid van Bestuur) en WOO-verzoeken(Wet Open Overheid) en antwoorden worden voortaan online gezet. Het doen van dergelijke verzoeken moet ook per e-mail kunnen, dit kan bij de gemeente Waalwijk nu alleen per brief.

Ø Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.

Ø De gemeentespant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid,basisregistratie en belastingen gaat zij gebruikmaken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.

Ø  De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.