Burgerparticipatie

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via inwoners- en ondernemerspanels en social media.

Ø  De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners en ondernemers.

Ø Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

Ø In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en mede overheden zoals provincie, waterschapen rijk. Ook herindeling met omliggende gemeenten kan in dat kader een goede stap zijn.

Ø De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering en kijkt ook waar deze best practice nog meer in toegepast kan worden. Daarbij denken we voornamelijk in kaders, en minder naar de specifieke invulling met regels.