Samenwerking

Wij zien meerwaarde in samenwerking op verschillende thema’s en niveaus. De gemeente Waalwijk werkt op regionaal niveau al veel samen met gemeenten in Midden-Brabant. Denk hierbij aan de inkoop van jeugdzorg, maar ook de uitvoering van de Participatiewet door Baanbrekers. In Nederland zien we een trend dat steeds meer gemeenten gaan fuseren. Het is de vraag of dit ook voor onze gemeente een volgende stap is. Wanneer we dit gaan doen moet het in ieder geval een voordeel hebben voor de burgers van onze gemeente.

Ø  Onderzoeken of een fusievoordelen biedt, moet niet ingestoken worden als een bezuinigingsopgaaf. Het kost geld om dit te realiseren. Voordelen van een herindeling moeten komen uit toekomstbestendig zijn, kwaliteit van dienstverlening op peil houden en kwetsbaarheid verminderen.

Ø  Door samen te werken kunnen gemeenten een sterkere onderhandelingspositie richting provinciën rijksoverheid bewerkstelligen.

Ø  De gemeente Waalwijk voert nu al met andere gemeenten de participatiewet uit. Een daadkrachtiger beleid kan hier worden neergezet wanneer opdrachtverstrekking voor Baanbrekers vanuit één bron komt. 

Ø  De VVD zal, los van de wens om de voordelen te onderzoeken, ernaar streven om regelgeving af te stemmen met andere gemeenten.