Tom Klerks

Wie is Tom Klerks?

Geboortedatum en leeftijd: 26-09-1984 (37 jaar)

Woonplaats en wijk: Waalwijk, Zanddonk

Sociale media: Instagram, LinkedIn en Facebook

 

Onderwerpen die belangrijk voor me zijn:

Leefbare en veilige wijken, Duurzaamheid, Open Overheid


Expertises:

Sociaal Domein (Wmo, Jeugd).

Onderwijs(kwaliteit).

Mantelzorg.

Monitoring en effectsturing.

 

Wat ik doe in het dagelijkse leven

In het dagelijks leven ondersteun ik lokale en provinciale overheden als senior-adviseur/projectleider op diverse thema’s. Na mijn studie Bestuurskunde heb ik vijf jaar lesgegeven op het voortgezet onderwijs. Vervolgens heb ik een kleine zeven jaar als beleidsadviseur sociaal domein gewerkt bij een buurgemeente. De laatste twee jaar was ik een zeer actief lid van de ondernemingsraad. Sinds de zomer van 2021 ben ik lid van de oudergeleding van de GRM van Leerrijk! Op deze manier ben en blijf ik bij het onderwijs betrokken.

 

Mijn passies en/of hobby’s

Mijn grootste passie is mijn jonge gezin. Ik geniet van het ouderschap en wil, net als iedere ouder, het beste voor mijn kinderen. Dat is dan ook een van de redenen waarom ik zowel de GMR als de politiek ben ingegaan. Ik ben al geruime tijd politiek actief en heb diverse rollen gehad. Verder kan ik genieten van een goede serie of film. Op sportief gebied vind ik wielrennen een fijne uitlaatklep, maar daar moet ik echt meer tijd voor gaan vrijmaken.

 

Wat ik wil betekenen voor de gemeente Waalwijk

De focus moet worden verlegd van het centrum naar onze wijken! Dat is de plek waar jij en ik wonen. De coronapandemie laat haar sporen achter bij jong en oud, ondernemer en werknemer. We moeten naar mijn mening inzetten op herstel van onze gemeenschap door te investeren in leefbaarheid, wonen, veiligheid en bestaanszekerheid. We staan tegelijkertijd voor een enorme taak om betaalbaar te verduurzamen. Het is noodzakelijk dat de gemeente inwoners proactief betrekt bij (ruimtelijke) ontwikkelingen en hen goed informeert. Ook ben ik van mening dat we moeten toewerken naar een fusie van de Langstraat-gemeenten in 2028.

 

‘’Ik wil ervoor zorgen dat onze kinderen over 20 jaar nog steeds leven in een vrije samenleving met voldoende ontwikkelkansen. Ik zal dan ook de vrijheden waar onze (groot)ouders voor hebben gestreden verdedigen de komende jaren in en buiten de raad.’’