Nieuws

 • Het eerste jaar van onze wethouder Frank Spierings in het Waalwijkse college

  Het is alweer een jaar geleden sinds Frank Spierings van de Waalwijkse VVD zijn intrede deed als wethouder in het college van Waalwijk. In deze relatief korte tijd heeft hij met zijn gedrevenheid en ondernemersgeest, samen met het college en ondernemers, belangrijke stappen gezet om onze gemeente economisch sterk en veilig te houden. Door de mouwen op te stropen voor het oplossen van “netcongestie” met ondernemers, het uitgeven van bedrijfsgronden op een manier waar ook inwoners van profiteren, stappen te zetten op het ontwikkelen van een Insteekhaven en het GOL, het bouwen van flexwoningen en de talloze werkbezoeken aan ondernemers, maakt Spierings samen met zijn collega’s werk van een vrij, veilig en welvarend Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Lees verder

 • Lokale VVD blij met 1 miljoen voor lastenverlichting: “Ook de middenklasse profiteert hiervan"

  Afgelopen donderdag was het weer zover. De gemeenteraad behandelde de begroting voor 2024. Hierin maakt de gemeenteraad alle financiële keuzes voor onze gemeente voor volgend jaar. Van het bouwen van woningen en een sterke economie tot het bepalen van de belastingen die jij volgend jaar betaald. 190 miljoen euro werd verdeeld over allerlei belangrijke onderwerpen. Waar de lokale VVD haar pijlen op richtte was een kritische blik op de uitgaven van de gemeente, een duidelijke overheid, voldoende basisvoorzieningen en lage lasten. Om de lasten zo laag mogelijk te houden, dienden alle partijen gezamenlijk een motie in om 1 miljoen euro vrij te maken voor lastenverlichting. Lees verder

 • Waalwijkse VVD wil in navolging op politie uniform ook boa uniform neutraal maken

  Politieagenten in uniform mogen definitief geen hoofddoeken, kruisjes of keppeltjes meer dragen. Daarvoor heeft de minister de kledingregels laten aanpassen. Maar ook boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) dienen gezag, neutraliteit en veiligheid uit te stralen. Daarom wil de Waalwijkse VVD de neutrale kledingregels van de politie ook laten gelden voor Waalwijkse boa’s. Er is een landelijke richtlijn gemaakt voor gemeenten om dit lokaal te regelen. Over het overnemen van die richtlijn heeft de partij onlangs vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Lees verder

 • Leden Waalwijkse VVD op bezoek bij Brandweer Waalwijk

  Onze brandweer speelt een onmisbare rol in het veilig houden van onze gemeente en het beschermen van onze gemeenschap. Om een beter beeld te krijgen bij wat al die brandweerhelden doen voor een veilige gemeente gingen leden van de Waalwijkse VVD op woensdagavond 28 juni op bezoek bij Brandweer Waalwijk. Hier kregen zij een rondleiding door de kazerne, kregen ze uitleg over hoe de voertuigen werken en spraken ze verschillende brandweerlieden over hun belangrijke werk. Lees verder

 • Lokale VVD op bezoek bij brandweerhelden van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik

  Het werk dat onze brandweer doet om onze gemeente veilig te houden is van onschatbare waarde en iets om trots op te zijn. En gezien de gemeenteraad van Waalwijk deze maand het beleid van de Veiligheidsregio voor de komende jaren bespreekt, bezocht VVD-raadslid Milos Boksan afgelopen week al onze brandweerposten in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik om in gesprek te gaan over het belangrijke werk van onze brandweer, over wat er goed gaat, over wat beter kan en om in de praktijk te zien hoe de brandweer te werk gaat. Lees verder

 • VVD legt krans tijdens Dodenherdenking op 4 mei

  Op 4 mei hardachten we in onze gemeente de slachtoffers die in Nederland of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord zijn. Daarom legden fractievoorzitter Ilona Klerks, raadslid Milos Boksan en fractievolger Danny Dubbeldam namens de Waalwijkse VVD een krans bij het Jan de Rooy monument in Sprang-Capelle. Wethouder Frank Spierings was aanwezig bij het eerbetoon in Waalwijk. Lees verder

 • Een vliegende start: de eerste 100 dagen van VVD wethouder Frank Spierings

  In zijn eerste 100 dagen als wethouder van de VVD in Waalwijk heeft Frank Spierings een krachtige start gemaakt. Met zijn gedrevenheid heeft hij samen met het college van B&W belangrijke stappen gezet om onze gemeente economisch sterk en veilig te houden. Met resultaten zoals de camerabeveiliging op bedrijventerrein Zanddonk, het koppelen van boeren aan het Waalwijks Bedrijven Platform (WBP) en de talloze werkbezoeken aan lokale ondernemers, maakt Spierings samen met het Waalwijkse college werk van een veilig en welvarend Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Lees verder

 • Woningen bouwen, veiligheid, verstandig financieel beleid en meer: een terugblik op wat de Waalwijkse VVD voor jou heeft gedaan sinds de verkiezingen in 2022

  Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, inmiddels één jaar geleden, heeft de Waalwijkse VVD fractie niet stilgezeten. De partij heeft een aantal belangrijke zaken aangepakt en heeft zich actief ingezet om de problemen van inwoners op te lossen. Van het bouwen van meer woningen en het veiliger maken van onze gemeente tot het benadrukken van verstandig financieel beleid, de Waalwijkse VVD fractie heeft zich op verschillende fronten ingezet om Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik nog beter te maken. In dit artikel staan we stil bij wat de Waalwijkse VVD voor jou heeft gedaan het afgelopen jaar. Lees verder

 • Waalwijkse VVD: Zet in op een directe busverbinding tussen Waalwijk en Tilburg

  Tijdens de afgelopen raadsvergadering van donderdag 9 maart was een grote meerderheid van de gemeenteraad van Waalwijk het eens met de motie van de Waalwijkse VVD: de gemeente moet zich inspannen voor een directe busverbinding tussen Waalwijk en Tilburg. Momenteel is er al een directe busverbinding met Den Bosch die ervoor zorgt dat Waalwijkers daar kunnen komen. Deze directe verbinding ontbreekt met Tilburg: je doet er ontzettend lang over om daar te komen. Lees verder

 • Waalwijkse VVD met Petra Lepolder op bezoek bij circulair boerenbedrijf in Sprang-Capelle

  Voor de VVD zijn boeren altijd belangrijk geweest in onze provincie en zullen dat ook altijd blijven. Boeren zijn ondernemers. Ondernemers die de ruggengraat van onze lokale economie zijn door banen te creëren en te investeren in onze gemeenschap. Daarom bezocht de Waalwijkse VVD samen met Petra Lepolder, kandidaat Statenlid #4 voor de Brabantse VVD, op zaterdag 4 maart circulair boerenbedrijf E. Nieuwenhuizen&zn in Sprang-Capelle. Lees verder

 • Energie bewaren voor later

  Dat is ook niet zo raar. Het aantal zonnepanelen in Nederland en Waalwijk groeit hard. In Waalwijk hebben nu ongeveer 4.000 huishoudens zonnepanelen op hun dak. In 2026 zal dat aantal twee keer zoveel zijn. Het zal echter nog tot 2035 gaan duren voordat we meer duurzame energie gebruiken, dan de oude energie zoals kolencentrales en gas. Duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en kernenergie. Dat dit nog zo lang duurt, is helaas de harde realiteit. Lees verder

 • Waalwijkse VVD: Wees creatiever in het voorkomen van vuurwerkschade

  Tijdens Oud en Nieuw is er voor bijna 20.000 euro aan vuurwerkschade aangericht in de gemeente Waalwijk. Wat de Waalwijkse VVD betreft zouden eigenlijk de daders, dan wel de ouders van de daders, moeten opdraaien voor de kosten van de schade. Dit blijkt in de praktijk echter moeilijk tot niet uitvoerbaar. Daarom is het volgens de partij effectiever om meer werk te maken van het voorkomen van vuurwerkschade. Dit kan door inwoners bewuster te maken van wat de vernielingen precies aan gemeenschapsgeld kost. Dat stelt de partij in een set schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Lees verder

 • VVD en Lokaal Belang nemen initiatief om straatintimidatie strafbaar te stellen: ”Broodnodig voor de veiligheid van elke Waalwijker”

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december namen de Waalwijkse VVD en Lokaal Belang het initiatief om straatintimidatie strafbaar te stellen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Waalwijk. Het voorstel werd gesteund door een overgrote meerderheid in de gemeenteraad. Het moet een onderdeel worden van de aanpak naar (seksuele) straatintimidatie in Waalwijk, die voor de zomer van 2023 met de gemeenteraad wordt besproken. Lees verder

 • Grote meerderheid raad steunt voorstel VVD over Clemenskerk: parkeer- en groenprobleem oplossen voor de hele wijk

  WAALWIJK - Vorige week heeft de gemeenteraad van Waalwijk een eerste besluit genomen over of de Clemenskerk en het omliggende terrein mag worden verbouwd naar appartementen en zorgappartementen. Tijdens de raadsvergadering diende de Waalwijkse VVD een motie in om het parkeer- en groenprobleem in heel Baardwijk aan te pakken. Een grote meerderheid van de raad steunde dit voorstel. Lees verder

 • Frank Spierings geïnstalleerd als wethouder en Emile Knops geïnstalleerd als raadslid

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 november is Frank Spierings geïnstalleerd als wethouder en is Emile Knops geïnstalleerd als raadslid namens de Waalwijkse VVD. Lees verder

 • VVD Waalwijk draagt Frank Spierings voor als wethouder

  VVD Waalwijk draagt Frank Spierings voor als nieuwe wethouder. Hij volgt daarmee Ronald Bakker op, die onlangs zijn functie als wethouder neerlegde. Lees verder

 • Seksuele straatintimidatie aanpakken, meer aandacht voor financieel duurzaam beleid en de lasten van middeninkomens: dit is wat de Waalwijkse VVD voor jou heeft bereikt tijdens de begrotingsvergadering

  Donderdag 10 november was het zover. De gemeenteraad van Waalwijk ging in debat over de begroting van 2023. Hierin maakten we als gemeenteraad alle financiële keuzes voor onze gemeente voor volgend jaar. Van het bouwen van woningen tot het zorgen dat jij veilig over straat kunt. 170 miljoen euro werd verdeeld over allerlei belangrijke onderwerpen. Lees verder

 • Ronald Bakker stopt als wethouder van Waalwijk

  Ronald Bakker stopt per dinsdag 8 november als wethouder van de gemeente Waalwijk. Ronald Bakker was 10 jaar wethouder namens de VVD in het Waalwijkse college. Over zijn opvolging wordt op een later moment gecommuniceerd. Lees verder

 • Waalwijkse VVD wil jaarlijkse Veiligheidsdag als evenement voor inwoners

  Wat de Waalwijkse VVD betreft organiseert de gemeente Waalwijk in samenwerking met haar veiligheidsdiensten een jaarlijkse Veiligheidsdag. Een evenement waar inwoners met verschillende activiteiten en demonstraties kunnen zien wat de gemeente en haar veiligheidsdiensten allemaal doen om de gemeente veilig te houden. Maar ook inwoners informeren over waaraan ze verdachte situaties kunnen herkennen en hoe ze deze kunnen melden is hier onderdeel van. Dat stelt de partij in een aantal schriftelijke vragen gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Lees verder

 • Waalwijkse VVD nodigt staatssecretaris Eric van der Burg uit voor gesprek over extra woningen en opvang statushouders

  Naar aanleiding van het besluit om 238 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) en Oekraïners op te vangen in het voormalig NH-Hotel in Waalwijk heeft de Waalwijkse VVD het initiatief genomen om staatssecretaris van Asiel & Migratie Eric van der Burg uit te nodigen om met het college van burgemeester en wethouders in gesprek te gaan over de opvang, maar ook over het bouwen van meer woningen in ruil voor de geboden opvang. Lees verder