Lokale VVD blij met 1 miljoen voor lastenverlichting: “Ook de middenklasse profiteert hiervan"

Afgelopen donderdag was het weer zover. De gemeenteraad behandelde de begroting voor 2024. Hierin maakt de gemeenteraad alle financiële keuzes voor onze gemeente voor volgend jaar. Van het bouwen van woningen en een sterke economie tot het bepalen van de belastingen die jij volgend jaar betaald. 190 miljoen euro werd verdeeld over allerlei belangrijke onderwerpen. Waar de lokale VVD haar pijlen op richtte was een kritische blik op de uitgaven van de gemeente, een duidelijke overheid, voldoende basisvoorzieningen en lage lasten. Om de lasten zo laag mogelijk te houden,  dienden alle partijen gezamenlijk een motie in om 1 miljoen euro vrij te maken voor lastenverlichting.

 

Tijdens begrotingsvergadering van afgelopen donderdag in de gemeenteraad van Waalwijk zijn verschillende belangrijke onderwerpen besproken, waarbij VVD-fractievoorzitter Ilona Klerks namens de fractie een kritische blik had op de uitgaven van de gemeente. In 2026 ontstaat het risico dat het Rijk veel minder geld over maakt naar de gemeente , wat ertoe kan leiden dat de gemeente veel geld tekort komt. Hoewel verwacht wordt dat dit probleem opgelost zal worden, moeten we voorzichtig zijn. “En dat vraagt om keuzes maken”, zei Klerks in haar inbreng.

 

Er is dus veel financiële onzekerheid. Ook de stijgende rente zorgt ervoor dat de gemeente op meer kosten gejaagd kan worden. “Het is daarom belangrijk om met een visie op de rente te komen waarin we vooruitkijken wat dit betekent voor Waalwijk”, stelt Klerks. Simpel gezegd heeft de gemeente heel veel leningen, die goedkoop zijn afgesloten. Wanneer die leningen aflopen, gaan we nieuwe leningen aan die meer geld kosten. En dat maakt dat we meer geld uitgeven aan rente.

 

Maar ook onze inwoners ervaren nog steeds veel financiële onzekerheid. En dat gaat óók om de middenklasse. Mensen met een prima baan die bij één financiële tegenslag zich afvragen of ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen. “Dat kunnen en zullen we niet accepteren”, zegt de VVD-fractievoorzitter.

 

Daarom dienden aan het einde van de avond alle partijen gezamenlijk een motie in om 1 miljoen euro vrij te maken voor lastenverlichting voor onze inwoners. De lokale VVD is ontzettend blij met dit initiatief vanuit de voltallige gemeenteraad. We kijken uit naar de voorstellen waarmee het college gaat komen om deze 1 miljoen euro te besteden.