Het eerste jaar van onze wethouder Frank Spierings in het Waalwijkse college

Het is alweer een jaar geleden sinds Frank Spierings van de Waalwijkse VVD zijn intrede deed als wethouder in het college van Waalwijk. In deze relatief korte tijd heeft hij met zijn gedrevenheid en ondernemersgeest, samen met het college en ondernemers, belangrijke stappen gezet om onze gemeente economisch sterk en veilig te houden. Door de mouwen op te stropen voor het oplossen van “netcongestie” met ondernemers, het uitgeven van bedrijfsgronden op een manier waar ook inwoners van profiteren, stappen te zetten op het ontwikkelen van een Insteekhaven en het GOL, het bouwen van flexwoningen en de talloze werkbezoeken aan ondernemers, maakt Spierings samen met zijn collega’s werk van een vrij, veilig en welvarend Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

 

Problemen op het elektriciteitsnet

Veel bedrijven in onze gemeente hebben last van netcongestie. Netcongestie is de situatie waarin het elektriciteitsnet overbelast raakt door een te grote vraag naar energie, wat kan leiden tot stroomuitval of verminderde betrouwbaarheid van de stroomvoorziening. Om dit op te lossen is Spierings en het college actief bezig om met bedrijven en Enexis een oplossing te vinden. Zo wordt er gekeken naar lokaal energienet die onze ondernemers onafhankelijk kan maken van het centrale energienet.

 

Bedrijfsgronden uitgeven waar inwoners van profiteren

Een ander focuspunt van het college en Spierings is het strategisch uitgeven van bedrijfsgronden op de lokale bedrijventerreinen. Wanneer bedrijven zich willen vestigen in onze gemeente is dat goed voor onze lokale economie. En terwijl dit de lokale economie stimuleert, is het ook belangrijk om te kijken hoe onze inwoners daarvan kunnen profiteren. Dat wordt ook wel “brede welvaart” genoemd. Spierings heeft vanuit het college een onderzoek gestart om te kijken hoe daar werk van gemaakt kan worden.

 

De Insteekhaven en het GOL

Een andere complexe uitdaging waar Spierings en het college aan werken, is de ontwikkeling van de Insteekhaven en het GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat), het grootste verkeersvraagstuk van onze gemeente. Zo heeft Spierings vanuit het college 3 miljoen euro veiliggesteld uit de zogenoemde “Regio Deal” voor de nieuwe Insteekhaven, die een van de duurzaamste van Europa moet worden. Maar er komen ook uitdagingen bij kijken. Je wilt voorkomen dat in de haven drugscriminelen kunnen toeslaan zoals in Rotterdam. Daarom is het college ook druk bezig om daar oplossingen voor te vinden, voorafgaand aan het realiseren van de haven.

 

Bedrijfsbezoeken

Opvallend in het werk van Spierings zijn de talloze bedrijfsbezoeken die hij heeft afgelegd in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Via social media deelt hij regelmatig selfies en foto's van zijn bedrijfsbezoeken. “Zij zorgen ervoor dat duizenden inwoners een baan hebben, sponsoren de sportclub van onze kinderen en zijn de ruggengraat van onze lokale economie. Daar mogen we echt trots op zijn!”, stelt Spierings.

 

Huisvesting doelgroepen

Tot slot richt Spierings zich vanuit het college op het vraagstuk van huisvesting doelgroepen. Veel mensen hebben het moeilijk om een woning te vinden. Het team "huisvesting van doelgroepen" onderzoekt manieren om snel flexibele woningen te realiseren voor onder meer starters en spoedzoekers.

 

“Dit werk is echt eervol om te mogen doen”, sluit Spierings mee af. Met een jaar achter de rug laat hij zien dat zijn betrokkenheid van aanzienlijke invloed is op de ontwikkeling van een vrij, veilig en welvarend Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.