Woningen bouwen, veiligheid, verstandig financieel beleid en meer: een terugblik op wat de Waalwijkse VVD voor jou heeft gedaan sinds de verkiezingen in 2022

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, inmiddels één jaar geleden, heeft de Waalwijkse VVD fractie niet stilgezeten. De partij heeft een aantal belangrijke zaken aangepakt en heeft zich actief ingezet om de problemen van inwoners op te lossen. Van het bouwen van meer woningen en het veiliger maken van onze gemeente tot het benadrukken van verstandig financieel beleid, de Waalwijkse VVD fractie heeft zich op verschillende fronten ingezet om Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik nog beter te maken. In dit artikel staan we stil bij wat de Waalwijkse VVD voor jou heeft gedaan het afgelopen jaar.

 

Fractievoorzitter Ilona Klerks kijkt terug op wat we hebben gedaan voor de woningbouw. “Een nieuw jaar als raadslid zit er weer op, voor mij het vijfde jaar dat ik in de raad aanwezig zit. Ik ben afgelopen jaar met name trots op de bouwmogelijkheden die we gecreëerd hebben in onze gemeente”, stelt Klerks. “Natuurlijk helpt de hele stikstofcrisis absoluut niet mee, maar we kunnen en moeten lokaal mogelijk maken wat kan. De toestemming voor de Clemenskerk, waar we nog wel een aanpassing hebben gemaakt in het oplossen van de parkeerproblematiek en het tekort aan groen in de omgeving, is een goed voorbeeld van wel bouwen, maar met oog voor de omgeving”, benadrukt de VVD-fractievoorzitter. Daarnaast is Klerks blij met de aanpassing die zijn gemaakt in het beleid rondom opkoopbescherming; "ervoor zorgen dat jongeren aan een woning kunnen komen is goed, maar niet ten koste van de Waalwijkse ondernemers die hun pensioen via vastgoed willen regelen", stelt ze.

 

Voor raadslid Milos Boksan zijn de voorstellen om onze gemeente veilig te houden een belangrijk punt. “We moeten alles op alles zetten om onze gemeente vrij en veilig te houden. En dat laten we zien met de voorstellen die we doen”, stelt Boksan. “Zo gaan we naar aanleiding van een van onze moties nog voor de zomer bespreken hoe we seksuele straatintimidatie aan gaan pakken en hebben we in december straatintimidatie samen met andere partijen strafbaar gesteld in de APV”, stelt het VVD-raadslid. “Maar ook komt er meer (mobiel) cameratoezicht in onze gemeente en hebben we bij het college erop aangedrongen om een jaarlijks veiligheidsevenement te organiseren waar inwoners kunnen zien wat de gemeente en haar veiligheidsdiensten allemaal doen om ons veilig te houden. Dit jaar gaat het voor het eerst georganiseerd worden!” Tot slot kijkt Boksan terug op het vergroten van de kansen voor starters op de woningmarkt. “In de zomer hebben we geregeld dat er meer starters in aanmerking kunnen komen voor de starterslening. Het is een extra steun in de rug voor starters, boven op de hypotheek, die het verschil kan overbruggen tussen het wel of niet kunnen kopen van een woning. Broodnodige stap dus.”

 

Raadslid Tom Klerks is sinds de zomer van 2022 onderdeel van de fractie en heeft zich ingezet voor de belangen van inwoners op het gebied van het sociaal domein, de participatiewet en duurzaamheid. “Het college heeft in september het actieplan energiearmoede en in november de een verandering van de koers voor onze zorg (sociaal domein) voorgesteld. "Hoewel we kritisch waren over deze koersbepaling en het in meer fases wilden gaan uitwerken, werd ons pleidooi niet gehoord. Desondanks beoordelen we elk voorstel op zijn kwaliteiten en leveren we waar mogelijk een constructieve bijdrage", geeft Klerks aan. "Aankomende donderdag dienen we een motie in om het Wmo beleid verder te verbeteren." Duurzaamheid is een ander belangrijk aandachtspunt voor de fractie, waarbij Klerks zich richt op energieopslag. "Waalwijk kan een energiehub worden als het durft deze pioniersrol op zich te nemen," aldus Klerks. De komende periode wil Klerks zich richten op de ontwikkelingen in het landelijk gebied en houdt de stikstof uitspraken van de Raad van State over rekenafstanden goed in de gaten. "Als deze minder dan 25 kilometer gaat worden kan dat positieve gevolgen hebben voor de woningbouw en mogelijk ook voor ambitieuze projecten zoals het GOL, de insteekhaven, Akkerlanen en Landgoed Driessen".

 

Tot slot benadrukt raadslid Emile Knops, sinds eind vorig jaar onderdeel van de fractie, het belang van een verstandig financieel beleid. “De gemeente Waalwijk is, met name door de vele grondverkopen op haven 1 t/m 8, een relatief rijke gemeente. Dat laat onverlet dat er verstandig met gemeenschapsgeld moet worden omgesprongen", stelt Knops. Als we als gemeente geld overhouden, dan hebben we blijkbaar meer belasting van onze inwoners gevraagd dan nodig was. De Waalwijkse VVD blijft er voor waken dat overschotten niet worden "opgeknoeid" omdat "we toch genoeg geld hebben". "Ook in de toekomst kunt u hiervoor op de VVD rekenen", geeft Knops aan.