10 ambities voor 2018 - 2022

Voor de komende raadsperiode 2018 - 2022 hebben we, naast een uitgebreid verkiezingsprogramma, ook 10 duidelijke ambities geformuleerd.

De afgelopen raadsperiode hebben we in de coalitie zaken voor u voor elkaar gekregen, maar we zijn nog niet klaar! Vanuit de VVD kijken we terug, maar vooral vooruit naar de komende vier jaar. Met de mouwen opgestroopt willen we verder met de plannen die we hebben voor deze mooie gemeente: #Doen!

Onze tien ambities voor de komende periode:

1. Doen: Goed en betaalbaar wonen: Voldoende koopwoningen en vrije kavels om uw eigen huis te bouwen. Mogelijkheden voor CPO-projecten in Akkerlanen en bijzondere woonvormen voor ouderen. Een goede mix tussen (sociale) huurwoningen en koopwoningen in iedere wijk.

2. Doen: Geld verdienen met afval: We willen afval gaan zien als grondstof. Het afval van de inwoners van de gemeente is geld waard en daarmee zou het inleveren van afval geld op moeten leveren. Dat zorgt voor u voor een verlaging in de kosten en het zorgt voor een schonere woonwijk.

3. Doen:  Gemakkelijk en goedkoop parkeren en fietsen: We willen voldoende en veilige (snel)fietsroutes, ook naar het havengebied. De auto is geen melkkoe en parkeren moet gratis zijn. We willen ook voor voldoende parkeerplaatsen zorgen. We zien mogelijkheden in  dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages van bedrijven in het weekend.

4. Doen: Ondernemend zijn: Vergunningen bij de gemeente moeten eenvoudig te verkrijgen zijn: digitaal aan te vragen en waar mogelijk regelen in één dag. Vergunningen voor kleine terrassen schaffen we af en we halen de bezem door de vele regels in de APV. We maken meer mogelijk bij het uitbreiden van een bedrijf met nevenactiviteiten.

5. Doen: Ondersteuning bieden voor wie het nodig heeft: Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet. We creëren voor iedereen die wel mogelijkheden heeft een springplank naar werk. We helpen mensen om weer een baan te krijgen, bijvoorbeeld door ondernemers te stimuleren of via het transferium werkervaring op te doen.

6. Doen: Optreden tegen misbruik van het sociaal vangnet: Voor de ontvangen uitkering lever je een tegenprestatie. Het hebben van een uitkering mag geen belemmering zijn om aan het werk te gaan. Misbruik van gemeentegeld dat ingezet wordt voor de Participatiewet, Wmo of Jeugdwet, wordt aangepakt.

7. Doen: Iedereen een veilig gevoel geven:  Hulpdiensten moeten goed bereikbaar zijn en dit moet steeds eenvoudiger worden. We staan open voor initiatieven van buurtpreventie en ondersteunen de BOA’s om gastvrij en helder hun werk te kunnen doen. We zetten de politie in waar ze voor bedoeld is en ondersteunen hen ook om de drugproblematiek aan te pakken.

8. Doen: Je als gemeente aanpassen aan de inwoners van Waalwijk: De gemeente is er voor de burger en werkt klantgericht. Afspraken met de gemeente kunnen ook buiten kantooruren worden gemaakt, je ID-bewijs kun je laten bezorgen en de privacy wordt gewaarborgd. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.

9. Doen: Lasten verlichten voor onze inwoners: Zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Woonlasten blijven zo laag mogelijk. Geen boete voor een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs.

10. Doen: Hoogwaardige dienstverlening zeker stellen, ook in de toekomst: Om goede dienstverlening te blijven leveren is schaalvergroting een stap die veel gemeenten nemen. Ook de gemeente Waalwijk moet zich afvragen of schaalvergroting voordelen biedt. Het zorgt er onder andere voor dat we een goede onderhandelingspositie behouden richting andere gemeenten, provincie en rijksoverheid. We kunnen zorgen voor een blijvende goede dienstverlening in onze gemeenschappelijke regelingen, zoals Baanbrekers.