De beantwoording van onze vragen over de Wet Open Overheid

De toeslagenaffaire heeft een stevig maatschappelijk debat over transparantie en openbaarheid bij de overheid op gang gebracht. Als Waalwijkse VVD-fractie vinden we deze ontwikkelingen zorgwekkend. Daarom heeft de VVD op 24 maart schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Wet Open Overheid en hoe het college deze wet wil gaan toepassen in de gemeente Waalwijk.

Inmiddels zijn onze schriftelijke vragen beantwoordt door het college. We staan als VVD positief tegenover deze beantwoording. We vinden het goed dat het college kijkt naar hoe omliggende gemeenten hun besluiten en achterliggende stukken actief openbaar maken.

Tot slot vinden we het goed dat het college zegt te werken aan een werkgroep, bestaande uit een informatiespecialist, een jurist en een privacy medewerker waarin de gemeenteraad actief in wordt meegenomen. We zijn als VVD blij met deze ontwikkelingen en zullen deze op de voet volgen.

✅Lees de beantwoording van onze schriftelijke vragen over de Wet Open Overheid via https://bit.ly/3njrG39