Ilona Klerks nieuwe lijsttrekker voor de Waalwijkse VVD

VVD Waalwijk kiest Ilona Klerks als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Ilona Klerks (34) is verkozen als nieuwe lijsttrekker van de Waalwijkse VVD. De bekendmaking vond op woensdag 24 november plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de partij.

 

Klerks maakt sinds 2018 onderdeel uit van de VVD-fractie in de gemeenteraad van de gemeente Waalwijk. Ze volgt huidig wethouder Ronald Bakker op, die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker was voor de VVD. "Ik kijk ernaar uit om weer een stevig VVD geluid neer te zetten, in de komende verkiezingen, maar zeker ook weer de vier jaar die daarop volgen”, zegt Klerks. "Dat doen we niet alleen met onze mooie lijst van kandidaten, maar ook samen met de inwoners. Daarom hebben we de afgelopen tijd al informatie opgehaald met onze buurtpeiling, maar ook eerder hebben we inwoners betrokken bij de ontwikkeling van de woonwijk Akkerlanen." Bakker blijft wel wethouderskandidaat vanuit de partij. 

 

Klerks zegt dat de gemeente voor een aantal grote uitdagingen staat in de komende jaren. ''We zien bijvoorbeeld dat jongeren die graag in onze gemeente blijven wonen, niet meer aan een woning komen. Naast het bekende 'bouwen, bouwen, bouwen', overigens in ál onze kernen, moeten we ook naar de bezetting van huizen door asielzoekers en arbeidsmigranten durven kijken. Creativiteit én een stevig gesprek over moeilijke onderwerpen zijn nodig om onze inwoners verder te helpen.''


Bekijk de video via Instagram, Facebook of LinkedIn.