‘’Arbeidsmigranten’’, weg ermee!

Naar aanleiding van een recente column van OTTO Workforce kan de Waalwijkse VVD constateren dat de term ‘’arbeidsmigranten’’ verleden tijd mag zijn. Aan het woord kleven namelijk vooral negatieve associaties, die geen recht doen aan het werk dat ze leveren in onze gemeente. Ook zorgt de term ervoor dat mensen en organisaties van goede wil, en ook de arbeidsmigranten zelf, last hebben van deze negatieve associaties.

 

Ter vervanging van de term ‘’arbeidsmigranten’’, zou de term ‘’internationale medewerkers’’ toepasselijker zijn. Hiermee nemen we als gemeente afstand van misstanden aan de onderkant van de arbeids- en woningmarkt. Als Waalwijkse VVD zijn we namelijk van mening dat we het in de gemeente Waalwijk goed geregeld hebben, en dat dat zo moet blijven. En door internationale medewerkers meer te huisvesten in grootschalige gebouwen aan de noordzijde van de 59, komen er meer huizen vrij op de woningmarkt. Daar kunnen dan onze inwoners weer in gaan wonen. Daartoe behoren ook de internationale medewerkers die hier permanent willen blijven. Voor de internationale medewerkers is wonen in grootschalige huisvesting vaak ook beter dan met 8 personen in een rijtjeshuis.

 

We begrijpen dat het veranderen van een term er niet voor gaat zorgen dat mensen er ineens anders naar gaan kijken, maar we geven er wel een signaal mee af aan de samenleving en het zegt iets over waar we als gemeente voor staan.

 

Omdat we deze verandering als Waalwijkse VVD onderschrijven, hebben we ons verkiezingsprogramma op deze term aangepast en zult u de Waalwijkse VVD het in de toekomst alleen horen hebben over internationale medewerkers, een term die recht doet aan het werk dat deze mensen leveren.

Klik hier om onze schriftelijke vragen te lezen.