Wie vertegenwoordigt de Waalwijkse jongeren?

De thema’s bij gemeenteraadsverkiezingen spreken jongeren vaak nauwelijks aan. Dit terwijl jongeren juist baat hebben bij een goed geluid op actuele thema’s zoals het woningtekort, onderwijs en klimaatverandering. Veel wordt in Den Haag besloten, maar veel onderwerpen op gemeentelijk niveau kunnen heel interessant zijn voor jongeren. Maar zo wordt het niet gebracht.

 

Veel jongeren zijn minder goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de gemeente Waalwijk. Daarom hebben de ‘nieuwe generatie’ raadsleden ook de taak om op een nieuwe manier de lokale politiek naar de jongeren te brengen. Communicatie en verheldering via social media, boven op de huidige kanalen als de krant en de website van de gemeente, kan daar veel bij helpen.

 

De afgelopen raadsperiode waren er twee dertigers die zitting namen in de gemeenteraad van Waalwijk. Landelijk is maar 7 procent van de raadsleden jonger dan 30 jaar. Daarom is er veel vernieuwing en verjonging op de kandidatenlijst van de Waalwijkse VVD, zodat we ons de komende jaren hard kunnen maken voor jongeren.

 

‘’Er gaan veel dingen goed in onze gemeente, maar er zijn ook nog genoeg dingen die beter kunnen en moeten. Denk bijvoorbeeld aan het woningtekort. Het is momenteel als starter al moeilijk om een woning te vinden, laatst staan er een te kopen. Ook is het belangrijk dat we het leven van de jonge generatie, ónze generatie, aantrekkelijker maken. Dit doe je niet door vanaf de zijlijn te schreeuwen dat het misgaat, maar door er werk van te maken.’’, aldus kandidaat-raadslid Milos Boksan (19).

 

Ook kandidaat-raadslid Danny Dubbeldam (26) ziet nog genoeg dingen waar werk van gemaakt moet worden. ‘’We zien steeds vaker dat jongeren en jongvolwassen last hebben van stress en depressies. Daarom wil de Waalwijkse VVD dat we hier preventief meer aandacht aan besteden, zodat we er aan de voorkant bij zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de positie van LHBTI’ers verder versterkt wordt.’’