Wat betekent vrijheid voor jou? We vroegen het aan onze raadsleden.

Al 77 jaar leeft Nederland in vrede en vrijheid. Jaarlijks op 4 mei herdenken we daarom de oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag, op 5 mei, vieren we onze bevrijding van de Duitse bezetting en dat we in vrijheid leven.

 

Maar wat betekent vrijheid voor jou? Die vraag werd gesteld aan de raadsleden van de Waalwijkse VVD-fractie.

 

‘’Vrijheid betekent voor mij de vrijheid om te kunnen kiezen. Vrijheid om te kiezen wat voor werk ik wil doen, naar welke school ik ga en welke kleren ik aantrek. Vrijheid om te bepalen of ik plezier, werk of spullen belangrijk vindt. Vrijheid is de basis van onze maatschappij, waar gelijkwaardigheid een evenzeer grote voorwaarde is om van die vrijheid te kunnen profiteren. Vrijheid gaat daarnaast hand in hand met verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Alleen door een combinatie van die principes, kunnen we echt in vrijheid leven.’’ – Ilona Klerks

 

‘’Voor mij betekent vrijheid het kunnen zeggen, schrijven en vinden wat ik wil. Vrijheid om zelf te bepalen hoe ik mijn leven in wil richten. Want dat kan in ons vrije land. Maar vrijheid is ook strijden tegen onvrijheid. Mijn ouders weten wat het is om in onvrijheid te leven. Mijn veiligheid en vrijheid ervaar ik daarom ook niet als iets vanzelfsprekends. Vrijheid en veiligheid zijn kwetsbaar en dienen daarom altijd gekoesterd en voor gestreden te worden.’’ – Milos Boksan

 

‘’Voor mij is vrijheid dat je je eigen keuzes kan maken in het leven en dat je zelf niemand anders pijn doet, waardoor je zijn vrijheid weg zou nemen. ‘Jouw vrijheid eindigt waar de vrijheid van iemand anders begint’, zoals Montesquieu ooit zei. Daar ben ik van overtuigd. Zolang je niemand beperkt in zijn of haar vrijheid ben je vrij om alles te doen en je eigen keuzes te maken, zodat je over je eigen leven en toekomst kunt beslissen. – Frank Spierings

 

‘’Vrijheid is voor mij iets wat ik me niet iedere dag realiseer. Ik leef mijn hele leven al in alle vrijheid die we ons mogen wensen. Voor de vele mensen die een oorlog hebben meegemaakt of in een dictatuur leven zal het begrip vrijheid een hele andere lading hebben. Daar probeer ik me af en toe een beeld van te vormen om daarmee toch die vrijheid die voor mij zo gewoon is, iets minder vanzelfsprekend te laten zijn.’’ – Ronald Bakker

Het is belangrijk om onze vrijheid te blijven herdenken, vieren en koesteren. Op dagen als 4 en 5 mei, maar juist ook alle andere dagen van het jaar. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend en dat moet te allen tijde gekoesterd worden.