Waalwijkse VVD over opvang van 238 statushouders en Oekraïners in NH-Hotel: ‘’Onvoldoende doordacht plan’’

De gemeente Waalwijk gaat het komende jaar 238 Oekraïners en statushouders opvangen in het voormalige NH-hotel aan de N265. De Waalwijkse VVD vindt dit een onvoldoende doordacht besluit, waarbij de inwoners geen mogelijkheid tot inspraak hebben gekregen.   

 

Iedereen kent de schrijnende beelden van een overspoeld Ter Apel en andere asielzoekerscentra. Het Rijk vraagt daarom de laatste tijd gemeenten om opvang voor asielzoekers, statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) en Oekraïners te realiseren. Deze vraag is ook aan de gemeente Waalwijk gesteld waaraan nu gehoor is gegeven. Het opvangen van mensen die vluchten voor oorlog, is een taak die we moeten oppakken. Vluchtelingen hebben recht op veiligheid.

 

De Waalwijkse VVD vindt het besluit van het college van Waalwijk echter onvoldoende doordacht: ten eerste is er geen win-win situatie voor Waalwijkers, ten tweede stelt de Waalwijks VVD vragen bij alle bij-effecten en tot slot is de vraag of onze gemeente wel deze rol in de regio moet oppakken. 

 

Woningen voor Waalwijkers 

Allereerst krijgen statushouders versneld, wat feitelijk met voorrang betekent, een sociale huurwoning. Dit terwijl er Waalwijkers zijn die al jarenlang op een wachtlijst staan of met spoed een woning zoeken. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die een woning zoekt: zowel koop- als huurwoningen zijn er te weinig. En dat moet anders, vindt de Waalwijkse VVD. ‘’Dit besluit gaat linksom of rechtsom op termijn problemen opleveren voor het huisvesten van Waalwijkers’’, geeft de partij aan. Weliswaar komt er ruimte op de woningmarkt doordat we statushouders nu eerst opvangen in het hotel, en dus over langere tijd kunnen huisvesten in Waalwijk, aan de andere kant is het niet zeker dat alle Oekraïners die we nu opvangen, op termijn weer teruggaan. 

 

De Waalwijkse VVD geeft een richting aan hoe het anders kan: 

“Juist nu we statushouders en Oekraïners gaan opvangen, hadden we wisselgeld kunnen vragen aan het Rijk en de provincie. Om bijvoorbeeld meer woningen te mogen bouwen, of op speciale locaties flexwoningen te kunnen bouwen. Op die manier helpen we niet alleen statushouders en Oekraïners, maar doen we ook direct iets voor onze huidige inwoners. Het creëren van een win-win situatie was beter geweest.” 

 

Meer dan alleen opvang 

Volgens de Waalwijkse VVD ligt de focus te veel op opvang en te weinig op het voorkomen van neveneffecten inzake huisvesting, werk en (taal)integratie. Maar ook zorg, onderwijs en overlast zijn onderwerpen die spelen. ‘’Er zijn tekorten in bijna alle sectoren, de zorg en het openbaar vervoer lopen al op hun tandvlees. Waar gaan we alle mensen vandaan halen die dit alles moeten gaan uitvoeren?’’ Goede opvang gaat immers niet alleen om een dak boven het hoofd, maar ook om toekomstperspectief, de taal leren en zorg en onderwijs krijgen. 

 

Wat doen de gemeenten om ons heen? 

De statushouders die naar onze gemeente komen, moeten worden gehuisvest in deze regio. Niet alleen in de gemeente Waalwijk, maar ook in omliggende gemeenten. Veel gemeenten om ons heen lopen achter in het aantal statushouders die zij moeten huisvesten. Voor hen is het gemakkelijk dat de gemeente Waalwijk deze statushouders nu voor hen opvangt.  ‘’Daarbij komt nog kijken dat wanneer er statushouders zijn die gehuisvest worden in onze en de omliggende gemeenten en het hotel verlaten, deze plekken weer opgevuld gaan worden” aldus de Waalwijkse VVD. De rol die de gemeente Waalwijk nu proactief neemt, om het probleem van omliggende gemeenten op te lossen, is niet een rol waar de Waalwijkse VVD voor had gekozen.