Waalwijkse VVD nodigt staatssecretaris Eric van der Burg uit voor gesprek over extra woningen en opvang statushouders

Naar aanleiding van het besluit om 238 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) en Oekraïners op te vangen in het voormalig NH-Hotel in Waalwijk heeft de Waalwijkse VVD het initiatief genomen om staatssecretaris van Asiel & Migratie Eric van der Burg uit te nodigen om met het college van burgemeester en wethouders in gesprek te gaan over de opvang, maar ook over het bouwen van meer woningen in ruil voor de geboden opvang.

 

Op 18 augustus werd bekendgemaakt dat de gemeente Waalwijk het komende jaar 238 statushouders en Oekraïners opvangt in het voormalige NH-hotel in Waalwijk. Naar aanleiding van dit bericht gaf de Waalwijkse VVD aan dit een onvoldoende doordacht plan te vinden, aangezien er volgens de partij niet voldoende aandacht is besteed aan de gevolgen van de opvang. Dit heeft onder meer te maken met beschikbare woonruimte, belasting van de zorg en het onderwijs. Er had volgens de Waalwijkse VVD ook aandacht besteed moeten worden aan het versneld bijbouwen van (flex)woningen voor andere Waalwijkse spoedzoekers.

 

Daarom is staatssecretaris van Asiel & Migratie Eric van der Burg op dinsdag 4 oktober op initiatief van de Waalwijkse VVD op bezoek geweest in Waalwijk om met het college van burgemeester en wethouders te spreken over de opvang in het voormalige NH-Hotel, maar ook over de mogelijkheid tot het bijbouwen van meer (flex)woningen in ruil voor de geboden opvang.

 

De Waalwijkse VVD vroeg hier al eerder aandacht voor tijdens een VVD-bijeenkomst over de aanpak van de asielcrisis. In de media verschenen in die week voorbeelden van gemeenten, zoals Amsterdam en Utrecht, die wel woningen in ruil kregen voor de geboden opvang.

 

Fractievoorzitter Ilona Klerks, die aanwezig was bij dit gesprek, geeft aan “Er was sprake van een constructief gesprek waarin de belemmeringen die door de gemeente worden ervaren om meer (flex)woningen te kunnen bouwen zijn besproken. Er zijn vervolgacties besproken en de Waalwijkse VVD houdt vinger aan de pols over de opvolging hiervan.’’