Seksuele straatintimidatie aanpakken, meer aandacht voor financieel duurzaam beleid en de lasten van middeninkomens: dit is wat de Waalwijkse VVD voor jou heeft bereikt tijdens de begrotingsvergadering

Donderdag 10 november was het zover. De gemeenteraad van Waalwijk ging in debat over de begroting van 2023. Hierin maakten we als gemeenteraad alle financiële keuzes voor onze gemeente voor volgend jaar. Van het bouwen van woningen tot het zorgen dat jij veilig over straat kunt. 170 miljoen euro werd verdeeld over allerlei belangrijke onderwerpen. 

Raadslid Milos Boksan behandelde de begroting namens de Waalwijkse VVD. In zijn betoog ging hij in op het vrij, veilig en welvarend houden van onze gemeente. Lees hieronder welke voorstellen we als Waalwijkse VVD hebben gedaan en wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen! 


We diende 2 moties in en kregen een toezegging van het college:

Seksuele straatintimidatie onderzoeken én aanpakken ✅
Het is onacceptabel dat meisjes, vrouwen en LHBTI'ers in onze gemeente niet veilig over straat kunnen zonder dat ze geïntimideerd, nagesist of nagefloten worden. Daarom diende we tijdens de begrotingsvergadering een motie in om seksuele straatintimidatie in Waalwijk te onderzoeken én aan te pakken.

De voltallige gemeenteraad steunde onze motie! 
Het voorstel geeft het college onder andere de opdracht om te onderzoeken welke rol cameratoezicht, handhaving, regelgevende normstelling, veiligheidsbelevingen, manieren van straatintimidatie melden en preventie kunnen hebben in het aanpakken van seksuele straatintimidatie.

Vóór de zomervakantie van 2023 wordt het onderzoek en de aanpak besproken in de gemeenteraad.


Financieel duurzaam beleid ✅
Toekomstige generaties Waalwijkers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente verstandig omgaat met het lenen van geld en de schulden die ze als gemeente heeft.

Daarom hebben we een motie ingediend om het college op te roepen meer aandacht te besteden aan financieel duurzaam beleid, gesteund door een ruime meerderheid van de gemeenteraad! De motie geeft het college de opdracht om vóór de begroting van 2024 voor de raad in kaart te brengen welke ontwikkelingen het college voorziet in de rente en rentelasten, rekening houdend met de rentetermijnen van de lopende leningen. En op basis hiervan gaat het college bezien met welke maatregelen een financieel duurzaam beleid gevoerd kan worden waarin we rekening houden met toekomstige generaties Waalwijkers. 

Lasten van middeninkomens ✅
De hoge energieprijzen en hoge prijzen in de supermarkt zorgen ervoor dat de portemonnee van de Waalwijker onder druk staat. Lagere inkomens helpen we al met allerlei regelingen zoals de energietoeslag van 1300 euro. Waalwijkers met een middeninkomen vallen buiten de boot. Maar ze zien wel dat hun lasten net zo hard stijgen. Daarom hebben we de toezegging gekregen van het college dat we aan de slag om Waalwijkse middeninkomens te helpen met hun stijgende lasten.

Kijk hier naar het betoog van raadslid Milos Boksan over de Begroting 2023!