Grote meerderheid raad steunt voorstel VVD over Clemenskerk: parkeer- en groenprobleem oplossen voor de hele wijk

WAALWIJK - Vorige week heeft de gemeenteraad van Waalwijk een eerste besluit genomen over of de Clemenskerk en het omliggende terrein mag worden verbouwd naar appartementen en zorgappartementen. Tijdens de raadsvergadering diende de Waalwijkse VVD een motie in om het parkeer- en groenprobleem in heel Baardwijk aan te pakken. Een grote meerderheid van de raad steunde dit voorstel.

 

Bestemmingsplannen, zoals de Clemenskerk, bestaan altijd uit ingewikkelde afwegingen die je als raadslid en gemeenteraad moet maken: er zijn immers veel belangen om af te wegen. Dat het gebouw belangrijk is voor Baardwijk, dat is één van de factoren. Maar ook alle mensen die hier kunnen gaan wonen en hun stem nog niet kunnen laten horen, die tellen ook mee. En daarnaast natuurlijk de buurtbewoners, die veel nieuwe buurtbewoners, een groot gebouw en veel meer auto’s in hun wijk krijgen. Tot slot dan nog de initiatiefnemer die dit graag wil ontwikkelen, hier al jaren mee bezig is én zijn plan heeft aangepast naar aanleiding van reacties uit de buurt. Daarmee heeft hij natuurlijk niet iedereen tevreden kunnen stellen. Als raadslid en gemeenteraad is het daarom vrijwel onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. Maar je probeert toch een zo goed mogelijk besluit te nemen.

 

De Waalwijkse VVD heeft deze ingewikkelde afweging ook gemaakt en met het nieuwe bestemmingsplan ingestemd. Omdat de kerk belangrijk is en behouden moet blijven. En dat kan niet als het gebouw leeg blijft staan. Omdat we appartementen en zorgappartementen nodig hebben in onze gemeente. En omdat de initiatiefnemer aan de eisen voldoet die de gemeente stelt.

 

Dat laat echter onverlet dat de wijk Baardwijk wél een verandering zal zien. Ondanks het feit dat de initiatiefnemer 10% groen moet toevoegen aan het plan en meer parkeerplaatsen realiseert dan noodzakelijk, zal de wijk nog meer verstenen en zal het parkeren in Baardwijk echt niet makkelijk worden. Daarom heeft de Waalwijkse VVD een motie ingediend, die de gemeente de opdracht geeft om aan de slag te gaan met het parkeer- en groenprobleem in de hele wijk Baardwijk. En dat moet de gemeente samen met de inwoners doen, want zij weten waar de knelpunten zitten en welk type groen zij mooi vinden. Een grote meerderheid van de gemeenteraad steunden deze motie. ‘’Als VVD zijn we trots op dit resultaat en hopen we te hebben bijgedragen aan een mooier Baardwijk’’, stelt fractievoorzitter Ilona Klerks.