Energie bewaren voor later

Dat is ook niet zo raar. Het aantal zonnepanelen in Nederland en Waalwijk groeit hard. In Waalwijk hebben nu ongeveer 4.000 huishoudens zonnepanelen op hun dak. In 2026 zal dat aantal twee keer zoveel zijn. Het zal echter nog tot 2035 gaan duren voordat we meer duurzame energie gebruiken, dan de oude energie zoals kolencentrales en gas. Duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en kernenergie. Dat dit nog zo lang duurt, is helaas de harde realiteit.  

 

Een uitdaging van die duurzame energie is dat het veel pieken kent. Bijvoorbeeld wanneer de zon schijnt, of wanneer het waait. Om iets met die duurzame energie te kunnen doen, is het handig als we het zouden kunnen opslaan. 

 

In Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik ligt het plan om grootschalig duurzame energie op te wekken. De komende maanden gaat de gemeenteraad bepalen waar we dit gaan doen. Maar naast de gesprekken die we daarover voeren, zouden we ook moeten kijken naar het opslaan van al die energie.

 

De Waalwijkse VVD heeft de afgelopen week hier schriftelijke vragen over gesteld. Raadslid Tom Klerks stelt dat “ ..je nu al, niet over vier jaar, moet nadenken over opslag, overslag en distributie van energie. Als we als Waalwijk echt een ondernemende pioniersstad zijn moeten we deze kans grijpen en vooroplopen in deze ontwikkeling”.

Deze oproep komt niet uit de lucht vallen. Energiebedrijven en andere stakeholders roepen ook op tot actie in een nationaal actieplan voor energieopslag. Zelfs in de Tweede Kamer zijn recent vragen gesteld over individuele, buurt of systeemopslag. Er lijkt nu zelfs een routekaart in de maak.

 

Een 'thuisbatterij' is nu nog heel erg duur, maar de ontwikkelingen gaan snel en vaak worden nieuwe dingen snel goedkoper. Want als we daar als gemeente niet naar kijken, hebben al die windmolens en zonnepanelen ook weinig zin. 

 

Het college heeft een kleine maand om de vragen die we als VVD gesteld hebben te beantwoorden. We wachten deze met veel interesse af. Heb je vragen of wil je meedenken over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar tklerks@waalwijk.nl