Privacy

Privacy

Algemeen

Op deze pagina informeren we u over de wijze waarop de VVD Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik (nu: lokale VVD) persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze worden verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe we als lokale VVD omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat (1) alle informatie (2) over (3) een geïdentificeerde of identificeerbare (4) natuurlijke persoon. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De lokale VVD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden en niet-leden in overeenstemming met deze wetgeving.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De lokale VVD is een onderdeel van de landelijke vereniging. We hebben een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens van leden en niet-leden. De landelijke vereniging is formeel eindverantwoordelijk. De lokale VVD handelt onder deze verantwoordelijkheid en de gestelde voorwaarden in de privacyverklaring van landelijke VVD. Als lokale VVD zoeken we tijdig afstemming met functionaris gegevensbescherming van de vereniging wanneer we (persoons)gegevens willen verzamelen van leden en niet-leden (belang-stellenden).

Voor welke doeleinden verzamelen we als lokale VVD persoonsgegevens?

Als lokale VVD verzamelen we door middel van de buurt- en vervolgpeilingen gegevens van inwoners van de gemeente Waalwijk. In de privacyverklaring van de landelijke VVD kunt u onder ‘leden, donateurs en belangstellenden’ een opsomming vinden van doeleinden.

Buurt- en vervolgpeilingen

In de buurt- en vervolgpeilingen kunnen inwoners toestemming geven aan de lokale VVD om hun e-mailadres te verwerken. Wanneer deze toestemming niet is gegeven worden er geen persoonsgegevens verwerkt.

In het geval van de buurt- en vervolgpeilingen zijn het doeleinden om (1) te inventariseren waar kiezers en/of sympathisanten in de wijk/buurt zich zorgen om maken ten behoeve van het verkiezingsprogramma 2022. (2) Deze kiezers en/of sympathisanten gericht uit te nodigen voor activiteiten e/o vervolgpeilingen en (3) gericht terug te koppelen wat er met de geleverde input is gedaan.

Welke gegevens verzamelen we als lokale VVD?

Als lokale VVD verwerken we alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Als lokale VVD verzamelen we in het geval van de buurt- en vervolgpeilingen alleen emailadressen als persoonsgegeven. Wanneer een e-mailadres een naam en achternaam e/o geboortejaar bevat kunnen deze gegevens ook als persoonsgegeven worden aangemerkt. Als lokale VVD zullen we nooit telefoonnummers, bank-, girorekeningnummer of betaalgegevens verzamelen in onze peilingen.

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor leden van het campagneteam van de lokale VVD. U kunt meer informatie opvragen via privacy@vvdwaalwijk.nl.

Hoe verzamelen we als lokale VVD gegevens?

Als lokale VVD maken we gebruik van SurveyMonkey om (persoons)gegevens te verzamelen. We hebben met SurveyMonkey een verwerkersovereenkomst (DPA With EU SCC’s) afgesloten om te voldoen aan geldende wetgeving. Voor vragen over deze DPA kunt u contact opnemen met privacy@surveymonkey.com.

Hoe lang bewaart de lokale VVD uw persoonsgegevens? De lokale VVD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de eerder genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Voor de buurt- en vervolgpeilingen is de bewaartermijn maximaal drie maanden. De lokale VVD kan overige gegevens, niet zijnde persoonsgegevens, vijf jaar of langer gebruiken voor analysedoeleinden.

Hoe kunt u uw privacy rechten uitoefenen?

Heeft u een vraag of verzoek?

Voor vragen over het Privacy & Cookie Protocol van de landelijke VVD kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (Fg) via vereniging@vvd.nl. Over het gebruik van uw persoonsgegevens door de lokale VVD kunt u contact opnemen met privacy@vvdwaalwijk.nl. De lokale VVD zal in samenspraak met de Fg u van een antwoord voorzien.

Wilt u uw toestemming intrekken en/of uw persoonsgegevens laten verwijderen?

In de buurt- en vervolgpeilingen kunt u toestemming hebben gegeven aan de lokale VVD om uw e-mailadres te verwerken voor een activiteit of vervolgpeiling. U kunt uw toestemming te allen tijden intrekken door een mail te sturen naar privacy@vvdwaalwijk.nl.

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe de (lokale) VVD uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet met zorg behandelen, of wanneer u ons een verzoek hebt gedaan welke wij niet, niet volledig of niet tijdig hebben gehonoreerd.